Op woensdag 13 december organiseert de gemeente een in- spiratiesessie over ‘De Buurt aan Zet’. Iedereen is welkom! Een inspiratiesessie om elkaar te informeren en van elkaar te leren. Wat zijn best practises, waar ging het fout, hoe kan het beter? Waarmee zou je als buurt aan de slag willen gaan? Wat zou je op je willen nemen in jouw woonomgeving? En hoe zou je dan op- timaal met medebewoners en de gemeente kunnen samenwer- ken? Daarover gaat de inspiratiesessie. En uiteraard over andere aspecten van ‘De Buurt aan Zet’ die deelnemers tijdens de sessie willen inbrengen.

Meer informatie en aanmeldingsgegevens: Uitnodiging Buurt aan Zet

PROGRAMMA IN HET KORT

19.00 uur: inloop
19.30 uur: aanvang programma


Kennismaking met voorbeeldprojecten:
het project Buurtbudget in Tilburg, het project ‘Opgeruimd Breda’ en het project ‘Straatresultaat’ uit Deventer.


PAUZE


Wie heeft het beste idee? Wat zou jij in jouw buurt samen met bewoners willen aanpakken en hoe zou dat idealiter georganiseerd kunnen worden? Verzamel medestanders voor je idee en wie weet komt jouw voorstel als beste uit de bus.


Plenaire afsluiting: hoe gaan we verder?