Op donderdagmiddag 23 november heeft Nelly van der Bijl, bestuursondersteuner van Wijkraad De Blaak, samen met Het Laar, een informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle bewoners van De Blaak die meer wilden weten over dementie. In deze bijeenkomst werd tevens informatie gegeven over wonen in Het Laar en kon er deelgenomen worden aan een rondleiding door Het Laar.

De wijkverpleegkundigen van De Blaak waren aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden.

Er was veel belangstelling voor deze informatiebijeenkomst, we mochten 66 gasten ontvangen.
Na ontvangst met een kopje koffie/thee met iets lekkers, aangeboden door Het Laar, heette Frans van Dommelen, voorzitter van Wijkraad De Blaak, ook namens mevrouw van Huijkelom, directeur van Het Laar, die helaas verhinderd was, alle aanwezigen welkom.

Edith Horevoorts en Els Ekelschot-Kemp, deskundigen dementiezorg, hebben een presentatie gegeven waarin o.a. uitgebreid ingegaan werd op wat dementie is, hoe dementie wordt vastgesteld, welke soorten dementie we kennen, wat de kenmerken zijn en welke manieren er zijn waarop je om kunt gaan met mensen met dementie. Na hun presentatie beantwoordden ze de vragen uit het publiek.

Wijkverpleegkundige Mike Smeulders heeft een toelichting gegeven op wat de wijkverpleegkundige voor mensen met dementie kan betekenen en over de 3 verschillende zorgpaden die gevolgd kunnen worden. Daarna vertelde hij wat de wijkverpleegkundige kan doen in de thuiszorg voor zowel degene met dementie als de familie/mantelzorger. Ook na zijn presentatie was er gelegenheid om vragen te stellen.

Carin Laros van het Servicebureau van Het Laar vertelde wat voor woonvormen er mogelijk zijn in Het Laar. Ook een toelichting op wat er nodig is voor inschrijven en de wachtlijsten kwamen aan de orde. Daarna nog een toelichting op alle andere faciliteiten waarin Het Laar voorziet. Ook zij kreeg de nodige vragen te beantwoorden.

Voordat vervolgens gestart werd met de rondleidingen werden alle gastsprekers bedankt met een bloemetje.

Nadat de rondleidingen geweest waren kreeg iedereen nog een drankje, wederom aangeboden door Het Laar, en kon nog even nagepraat worden. Toen was er ook de mogelijkheid om individueel een persoonlijke situatie te bespreken.

Aan alle gasten werd gevraagd het evaluatieformulier in te vullen alvorens naar huis te gaan. Uit de reacties en de opmerkingen op de evaluatieformulieren is op te maken dat dit een heel geslaagde, zinvolle en leerzame middag is geweest.

Mocht u deze middag onverhoopt gemist hebben en behoefte hebben aan meer informatie dan mag u gerust contact met mij opnemen via nelly@wijkraaddeblaak.nl.

 

Nelly van der Bijl

Bestuursondersteuner Zorg, WMO en ouderennetwerk