Als gevolg van de coronapandemie is het momenteel nog steeds niet mogelijk om activiteiten te organiseren. Landelijk zijn inmiddels veel senioren gevaccineerd. Dit geeft hoop op enige versoepeling van de beperkende maatregelen in de komende zomer.

Zodra dit het geval is en de situatie dit toelaat, dan zal op de dinsdagochtenden het wekelijkse koffie-uurtje voor de senioren en de maandelijkse fiets- en wandeltochten weer worden hervat.

Mocht dit zo zijn, dan wordt dit aan de senioren in onze wijk bekend gemaakt via de aan ons van hen bekende e-mailadressen en via het Wijkblad en deze website.

  • Ko Schaaders en Wim van Zijl