Er is veel verzet tegen plannen van de gemeente om verkeer via de Ringbaan West om te leiden uit het centrum. Dat betekent waarschijnlijk meer verkeer en dus meer geluids- en milieuoverlast over de Baroniebaan die langs De Blaak op komt. De wijkraad is in gesprek met de gemeente en andere wijkraden uit de omgeving over dat probleem.

Het probleem ligt bij het plan van de gemeente Tilburg om het verkeer op de Ringbaan West te verminderen. Daar rijden nu veel auto’s, soms wel 40.000 op een dag. De gemeente wil verschillende maatregelen om dat tegen te gaan. Zo moeten de rijbanen van 4 naar 2 stroken, en gaat de maximumsnelheid omlaag. Het Brabants Dagblad heeft daar dit artikel over geschreven.

Om de doorstroom op peil te houden wil de gemeente meer verkeer via de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorst-weg leiden. Dat betekent ook dat er meer verkeer over de Baroniebaan gaat rijden, bijvoorbeeld om op de Ringbaan Zuid te komen. Daar zijn vanzelfsprekend veel mensen niet blij mee, waaronder ook veel Blaak-bewoners. Zeker buurtbewoners die al dichterbij de weg wonen hebben daar de laatste jaren steeds meer last van, ook omdat het verkeer groeit. We hebben inmiddels ook al brieven gekregen van buurtbewoners die niet blij zijn met de plannen.

Op onderstaande kaart staat gevisualiseerd wat de plannen inhouden. U krijgt meer informatie als u op de verschillende gekleurde rijwegen klikt.

Bezorgd over plannen

De wijkraad is bezorgd over de plannen van de gemeente. We zijn bang voor meer geluidsoverlast, wat erger wordt gemaakt door de plannen om ook de snelweg A58 breder te maken. De Blaak ligt dan straks ingesloten tussen twee drukke autowegen, en dat willen we natuurlijk liefst niet hebben. Ook vrezen we voor andere problemen, zoals milieuoverlast en een minder schone lucht, en mogelijke verkeersproblemen bij bijvoorbeeld het oversteken van de Baroniebaan.

De wijkraad heeft daarom een brief gestuurd naar de gemeenteraad om onze zorgen aan te kaarten. U kunt de brief hier lezen.

Andere wijkraden

Daarnaast is de wijkraad in gesprek met andere wijkraden uit Tilburg. Ook in bijvoorbeeld de Reeshof en Witbrant-Oost hebben wijkraden hun beklag gedaan. Op dit moment zijn er nog geen concrete plannen om samen op te treden tegen de gemeenteplannen, maar we hebben wel contact met elkaar en denken gezamenlijk na over vervolgstappen.

Uiteraard horen we het ook graag van u als u problemen heeft met de voorgestelde plannen van de gemeente. Laat ons dat vooral weten door contact met ons op te nemen!