De wijkraad is bezig met het opstellen van een ‘Wijkagenda’. Daarin staan kenmerken, doelen, en toekomstplannen voor de wijk. We willen daarvoor graag uw input en mening horen!

De Wijkagenda is een document dat we constant bijhouden. Daarin staat bijvoorbeeld de stand van de wijk beschreven, dingen die leven onder bewoners, en problemen die we zien. Ook nemen we in de Wijkagenda op waar we met de wijk heen willen. Dat zijn bijvoorbeeld activiteiten die we willen organiseren, hoe we bepaalde problemen of issues willen oplossen, en wie dat doet.

De wijkraad stelt deze Wijkagenda op in samenwerking met de gemeente Tilburg. Van daaruit coördineert een omgevingsmanager het proces.

Mening van bewoners

Omdat de Wijkagenda wordt opgesteld voor wijkbewoners horen we graag uw mening. Hieronder staat een concept van de Wijkagenda waar we sinds enkele maanden aan werken. De Wijkagenda kan altijd worden aangevuld met zaken die bewoners zoals u aandragen. Heeft u daarom een onderwerp dat u graag via de Wijkagenda bij de gemeente op de kaart wil zetten? Of heeft u ideeën over de toekomst van de week? Laat het ons dan weten!

U kunt contact met ons opnemen via onze contactpagina, of mail ons direct naar secretariaat@wijkraaddeblaak.nl. We horen het graag!

Klik hier om de conceptwijkagenda voor De Blaak te downloaden en te lezen (pdf)