Uitslag enquete 55+

Uitslagen van de enquête over sociale activiteiten voor 55+bewoners in De Blaak van oktober 2018.

De werkgroep WijkaanZet van Wijkraad De Blaak heeft onderzocht of er in onze wijk behoefte is aan meer onderlinge sociale contacten van onze 55+bewoners. In onze wijk wonen maar liefst 2600 55+bewoners!

(meer…)

Het Mobile Media Lab komt naar de Blaak!

In samenwerking met de gemeente Tilburg onderzoeken uw wijkagenten de mogelijkheden voor het opzetten van Buurtpreventie in uw wijk. Ook worrtd onderzocht hoe u als wijkbewoner de politie weet te vinden. Wanneer en waar? Zaterdag 10 maart 2018 van 10.00 tot 16.00 uur Parkeerterrein bij het winkelcentrum in De Blaak

Uitnodiging – de buurt aan zet – 13 december

Op woensdag 13 december organiseert de gemeente een in- spiratiesessie over ‘De Buurt aan Zet’. Iedereen is welkom! Een inspiratiesessie om elkaar te informeren en van elkaar te leren. Wat zijn best practises, waar ging het fout, hoe kan het beter? Waarmee zou je als buurt aan de slag willen gaan? Wat zou je op je willen nemen in jouw woonomgeving? En hoe zou je dan op- timaal met medebewoners en de gemeente kunnen samenwer- ken? Daarover gaat de inspiratiesessie. En uiteraard over andere aspecten van ‘De Buurt aan Zet’ die deelnemers tijdens de sessie willen inbrengen.

Meer informatie en aanmeldingsgegevens: Uitnodiging Buurt aan Zet

(meer…)