Zoals de laatste jaren gebruikelijk organiseerde Wijkraad De Blaak op dinsdag 20 december een kerstbrunch voor senioren uit De Blaak in de Hofstede. Alle 60 beschikbare plaatsen waren verkocht. Mede door subsidie van de wijkraad was de prijs maar €5,00 voor een consumptie, soep en een heerlijk fors pasteitje. Het kerstbrood bij de koffie werd geschonken door de Hofstede.

Zo’n ochtend is niet compleet zonder muzikale invulling. Nou, dat hebben we geweten! Het was de achtpersoonsformatie ‘C-acoustics go’s Christmas’, voornamelijk met muzikanten uit De Blaak, onder leiding van Nandy Mannaert.

Ko Schaaders heette iedereen welkom en presenteerde zijn kersttoespraak, ‘De kerstviering in mijn jeugd’, met onder andere een verwijzing naar de voor veel mensen financieel moeilijke tijd en de ellendige oorlog in Oost-Europa.

Daarna begon het muzikale deel van de ochtend. Die bestond voornamelijk uit Engelstalige kerstliederen, waarvan ook een paar meezingnummers. Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. Intussen genoot men van vaak een alcoholische versnapering, van de muziek/zang en het gezellig samen zijn.

Ook het tweede muzikale gedeelte bestond hoofdzakelijk uit leuke Engelstalige nummers. Dat werd onderbroken toen Jenny Schaaders vroeg om een Nederlandstalig kerstlied. Daar werd gehoor aangegeven door het zingen van “Stille nacht, Heilige nacht” Jenny als solozangeres. Wat een talent!

Aan het einde van het muzikale gedeelte kregen de koorleden ieder twee mooie bloemen. Na het uitgebreid bedanken van het muzikale gezelschap nam Ko Schaaders nog even het woord om te vertellen dat hij, zodra er vervanging is gevonden, zijn functie als bestuursondersteuner voor seniorenactiviteiten na ruim twintig jaar neerlegt. Als u daar interesse heeft, dan horen we dat graag!

Tot slot kregen alle gasten een heerlijke kom soep en lekker pasteitje. Iedereen heeft zichtbaar genoten van deze mooie aanloop naar de kerstdagen.

Deze superkerstbrunch regelt Ko natuurlijk niet alleen, daarom bedanken wij Piet Jan, Mieke, Janny en Nelly voor hun bijdrage om deze bijeenkomst tot een succes te maken.