Uitslagen van de enquête over sociale activiteiten voor 55+bewoners in De Blaak van oktober 2018.

De werkgroep WijkaanZet van Wijkraad De Blaak heeft onderzocht of er in onze wijk behoefte is aan meer onderlinge sociale contacten van onze 55+bewoners. In onze wijk wonen maar liefst 2600 55+bewoners!

Door middel van een enquête is in kaart gebracht aan welke activiteiten door bewoners wordt deelgenomen en of er behoefte is aan het organiseren van andere/meer activiteiten.

De enquête is huis aan huis verspreid als inlegvel in Wijkblad de Blaak.

Het was mogelijk om de enquête in te leveren in de postbox in de winkel van de DA drogist in ons winkelcentrum. Digitaal invullen op de site van de Wijkraad, www.wijkraaddeblaak.nl, was ook mogelijk.

De resultaten en de daaruit volgende aanbevelingen van deze enquête zijn gepubliceerd op de website van de Wijkraad.

Om invullen te stimuleren maakte men kans op een attentie, gesponsord door de DA-drogist. Een aantal bewoners hebben inmiddels, na loting, deze attentie ontvangen.

De respons op de enquête is helaas minimaal te noemen.

Slechts 70 bewoners, is 3%, hebben de enquête ingevuld, waarvan 43 op papier en 27 digitaal.

Toch is er voor gekozen alles uit te werken en aanbevelingen te doen die voortkomen uit de gegeven antwoorden.

Aanbevelingen:

 1. Een flyer waarop alle mogelijke activiteiten in onze wijk vernoemd worden zou wenselijk zijn. Deze flyer zou huis aan huis via het wijkblad verspreid kunnen worden. Een poster op ons stoepbord in het winkelcentrum is ook een optie. De activiteiten die, met een korte uitleg daarbij,  genoemd zouden moeten worden zijn; dinsdag koffieochtend, club 92, herensociëteit, vriendschapsbank, seniorengym in de sporthal, wandel/fietsclub, tennis, koren (malkander en caliope) toneelvereniging kabaal en de buurtpreventie groep
 2. Vragen aan Blaakbewoners of ze geïnformeerd willen worden over activiteiten in Het Laar waarvoor dan een e-mail adres opgegeven zou moeten worden.
 3.  Beweegtuin in De Blaak is zeer gewenst gezien de positieve opmerkingen daarover in de enquête.
 4. Er is belangstelling voor een carambool-biljart in het sportcafé. Een biljartclub oprichten zou daarbij belangrijk zijn
 5. Blijkbaar is er toch behoefte aan een extra plek, behalve De Hofstede, voor ontmoeting.  Het wordt gemist dat er geen plaats is waar men vrij binnen kan lopen. Het sportcafé zou daar een mogelijke locatie voor kunnen zijn.
 6. Het wijkblad blijkt een goed gelezen informatiebron. Dus het blijft van belang dat alle activiteiten via dit medium bekend gemaakt worden.

De werkgroep WijkaanZet bestaat uit de volgende leden:
Harrie Remmers, Ko Schaaders, Wim Severijnen en Nelly van der Bijl(coördinator)

Mocht u vragen hebben neem dan contact op met: 

Nelly van der Bijl
Bestuursondersteuner Zorg, WMO en ouderennetwerk
Wijkraad De Blaak
Weteringlaan 196
tel: 013-4673174 of 0642575760
e-mail: nellydelau@hotmail.com

Uitslagen van de enquête over sociale activiteiten voor 55+bewoners in De Blaak van oktober 2018.

1 Hebt u behoefte aan (meer) sociale contacten in de wijk          28x ja     42x nee

2 Bent u bekend met seniorenactiviteiten in De Blaak                             64x ja       6x nee

3 Maakt u gebruik van  seniorenactiviteiten in De Blaak             32x ja     38x nee

Zo ja, waar neemt u aan deel?                                               

 •  9x Club 92
 • 24x Koffieochtend
 •  1x Vrijdag gym sporthal
 •  4x KBO
 •  5x Vriendschapsbank
 •  3x Lezingen WMO
 •  5x Fiets/wandelochtend
 •  1x Boomkikkers monitoren
 •  1x Heel veel

4 Hebt u voorstellen voor nog te organiseren nieuwe activiteiten voor senioren                                                                                                                                     20x  ja     50x nee

Zo ja, welke?

 • 1x pubquiz
 • 2x leesclub
 • 3x middag praatgroep over actuele onderwerpen
 • 1x dansmiddag of avond
 • 5x meer sporten voor senioren in sporthal of buiten
 • 1x gesprekken over zingeving, ouder worden, vroeger
 • 1x er wordt al heel veel gedaan
 • 1x contact met politiek/raadsleden
 • 1x avond/weekend activiteit
 • 2x biljartclub
 • 1x cursus kunst en architectuur
 • 2x wijkgebonden klussendienst
 • 3x wekelijks korte wandelingen, eventueel met oefeningen
 • 1x culturele activiteiten
 • 3x eetcafé in sportcafé of samen koken/eten
 • 2x thema-avondgezondheid
 • 1x knutselen/spelletjes

5 Zijn er naar uw mening voldoende faciliteiten voor 55+bewoners in de wijk                                                                                                             48x ja   29x nee   3x weet niet

Zo nee, welke faciliteiten mist u?

 • 1x er is geen jeu de boules club
 • 9x inloop wijkcentrum/sportcafé
 • 2x leuke ontmoetingen, meer dan alleen koffie
 • 2x sportactiviteiten
 • 1x meer leeftijdsbestendige woningen
 • 1x koffiehoekje in winkelcentrum
 • 1x fitnesstoestellen buiten
 • 1x openbare verlichting voetpad bij speeltuin
 • 1x meer bankjes verspreid in de wijk
 • 1x pluktuin/moestuin
 • 1x flyer wat er allemaal te doen is in onze wijk

6 Als er openbare fitnesstoestellen in de nabijheid van de speeltuin van Hofstede De Blaak geplaatst worden, zou u daar dan gebruik van gaan maken.

                                                                                                                        25x ja  45x nee

7 Naar welke locatie gaat uw voorkeur uit om deel te nemen aan sociaal/culturele activiteiten?

              2x  Wijkcentrum De Back               

             53x Hofstede De Blaak

             17x  Sportcafé De Blaak       

                 andere locatie?

               4x geen voorkeur

               4x IBIS

               1x Tennisclub

N.B. Meerdere bewoners hebben 2 locaties aangegeven!

8 Wat is uw informatiebron over activiteiten/faciliteiten in de Blaak?

            wijkblad De Blaak                  67x

            website van de wijkraad         20x

            posters/flyers              20x

            andere bron                   7x mailbestand senioren

                                                              3x van horen zeggen

                                                              1x website tennisclub

N.B. Meerdere antwoorden waren mogelijk (totaal 118 antwoorden)

9 Op welke wijze wilt u op de hoogte gehouden worden van actuele informatie uit onze wijk?

            46x  digitaal   

            29x  anders, te weten?     4x koffieochtend

                                                            15x wijkblad

                                                            1x nieuwsbrief

                                                            3x flyers

                                                            1x post

                                                            1x club 92

                                                            2x wijkgroepsapp

                                                            2x website wijkraad

N.B. Sommige gaven meerdere antwoorden, sommigen gaven geen antwoord (totaal 75 antwoorden)

N.B. Bewoners die hun mailadres doorgegeven hebben worden opgenomen in ons seniorenbestand.

10 Bent u bereid om als vrijwilliger mee te werken of ondersteuning te bieden bij activiteiten?

                                                                                                                          29x ja          42x  nee

Zo ja, wat zou u hierin kunnen/willen betekenen?

 • 1x autorijden
 • 1x koffie schenken
 • 2x ouderen bezoeken in de wijk
 • 1x knutselen
 • 3x bedenken van activiteiten
 • 14x ondersteunen bij passende activiteiten
 • 1x rondbrengen wijkblad