Informatiebijeenkomst voor bewoners van De Blaak.

Vallen is een regelmatig voorkomend probleem. Vooral voor ouderen heeft vallen vaak grote gevolgen. In de eerste plaats hebben ouderen een sterk verhoogde kans op botbreuken.  Ook worden veel ouderen na een val bang om opnieuw te vallen. Vallen en de angst om te vallen verminderen de mate van activiteit en mobiliteit en het aantal sociale contacten. Valongevallen vormen een belangrijke bedreiging voor zowel de gezondheid als de zelfredzaamheid. Onder een valincident verstaan we “een onbedoelde verandering van lichaamspositie, die resulteert in het neerkomen op de grond of een ander lager niveau”.

Wijkraad de Blaak organiseert samen met Frimme Bottger van  Maatschap Fysiotherapie “De Blaak”

een interactieve informatiebijeenkomst waarin u o.a. manieren worden aangereikt hoe vallen kan worden voorkomen. 

Tevens bestaat de mogelijkheid om vrijblijvend mee te doen aan een test om te zien of vallen een risico voor u is. En natuurlijk is er gelegenheid tot het stellen van vragen of het maken van een afspraak om uw persoonlijke situatie te bespreken.

De wijkverpleegkundige van De Blaak is die middag eveneens aanwezig om desgewenst informatie te geven of vragen te beantwoorden.

We hopen velen van u op deze informatieve middag, waarbij u wordt ontvangen met een kopje koffie u aangeboden door Wijkraad de Blaak, te mogen ontmoeten.

Datum:            woensdag 2 oktober 2019

Tijd:                14.00-16.00 uur

Locatie:           Sportcafé De Blaak, Grebbe 63

Nadere informatie te verkrijgen bij Nelly van der Bijl (bestuur ondersteuner Zorg, WMO en ouderennetwerk van Wijkraad De Blaak).

Aanmelden voor deze middag is gewenst maar niet verplicht. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar nelly@wijkraaddeblaak.nl  of bellen naar 0642575760.